Dự án

Cung cấp thi công sàn cao su EPDM và thiết bị sân chơi trẻ em tại CC Him Lam Phú An, 32 Thủy Lợi, Phước Long A, Q.9, TP HCM

Địa chỉ:

 Cung cấp thi công sàn cao su EPDM và thiết bị sân chơi trẻ em tại CC Him Lam Phú An, 32 Thủy Lợi, Phước Long A, Q.9, TP HCM