Dự án

Cung cấp thiết bị sân chơi trẻ em, thiết bị tập thể dục và thùng chưa rác tại công viên Sun Casa - VSIP IIA Bình Dươn

Địa chỉ:

 Cung cấp thiết bị sân chơi trẻ em, thiết bị tập thể dục và thùng chưa rác tại công viên Sun Casa - VSIP IIA Bình Dươn