Dự án

Cung cấp và lắp đặt thiết bị đồ chơi trong nhà Palm Residence, Phường An Phú, Quận 2

Địa chỉ:

Cung cấp và lắp đặt thiết bị đồ chơi trong nhà Palm Residence, Phường An Phú, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH CNA –HTE Việt Nam