Dự án

Cung cấp và thi công lắp đặt thiết bị thể dục Số 45 Trương Đình Hội phường 16, Quận 8, HCM

Địa chỉ:

Cung cấp và thi công lắp đặt thiết bị thể dục Số 45 Trương Đình Hội phường 16-Quận 8, HCM

Chủ đầu tư: Chung cư Trương Đình Hội