Dự án

Cung cấp và thi công lắp đặt thiết bị trò chơi dưới nước Khách sạn Hồ Tràm, Vũng Tàu

Địa chỉ:

Cung cấp và thi công lắp đặt thiết bị trò chơi dưới nước Khách sạn Hồ Tràm, Vũng Tàu 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH dự án Hồ Tràm