Dự án

Cung cấp xây dựng thiết bị sân chơi trẻ em và thảm tập thể dục cho phòng tập thể dục tại khách sạn Nam Hội An, Quảng Nam.

Địa chỉ:

 Cung cấp xây dựng thiết bị sân chơi trẻ em và thảm tập thể dục cho phòng tập thể dục tại khách sạn Nam Hội An, Quảng Nam.