hotline
Trang chủ » Sản Phẩm Dịch Vụ
Sản Phẩm Dịch Vụ

Thảm Cao su dạng mô hình

Mã sản phẩm: Thảm Cao su dạng mô hình
Call - Kinh doanh - 0931 176 176

Mô tả sản phẩm

Thảm mô hình đầy màu sắc và hấp dẫn giúp khích thích trí tưởng tượng của trẻ em, bổ sung thêm giá trị cho sân chơi của trẻ.

Kích thước: 500mm x 500mm

 

 Thảm mô hình