hotline
Dự án gần đây
Trang chủ » Sản Phẩm Dịch Vụ
Sản Phẩm Dịch Vụ

WinWorx - WA58

Mã sản phẩm: WinWorx - WA58
Call - Kinh doanh - 0915 662 662

Mô tả sản phẩm

Length: 1800mm
Width: 1555mm
Top Width: 750mm
Table Height: 750mm
Seat Height: 450mm
Board Options: Timber or Aluminium