hotline
Dự án gần đây
Trang chủ » Sản Phẩm Dịch Vụ
Sản Phẩm Dịch Vụ

WinWorx - WA65

Mã sản phẩm: WinWorx - WA65
Call - Kinh doanh - 09.6161.0202

Mô tả sản phẩm

Length: 1800mm
Width: 1510mm
Top Width: 630mm
Table Height: 780mm
Seat Height: 430mm
Board Options: Timber or Aluminium