hotline
Dự án gần đây
Trang chủ » Sản Phẩm Dịch Vụ
Sản Phẩm Dịch Vụ

WinWorx - WA95

Mã sản phẩm: WinWorx - WA95
Call - Kinh doanh - 0915 662 662

Mô tả sản phẩm

Length: 1800mm
Width: 1635mm
Top Width: 755mm
Table Height: 770mm
Seat Height: 420mm
Board Options: Timber or Aluminium